EAS TEKNOLOGIER

AM – Acusto Magnetic

AM larmbågar har ett bredare detektionsfält än andra typer av system, vilket gör dem perfekta för större butiksentréer. AM teknologin körs på en lägre frekvens en RF vilket gör att det fungerar utmärkt med produkter som innehåller vätska eller metall. Både AM och RF finns i varianter som fungerar som enskilda upp till flera hundra på rad.

Hur fungerar det?

En sändar-larmbåge skickar radiopulser som aktiverar alla AM taggar inom detektionsområdet. Detta orsakar taggen att skicka en egen signal som mottagar-larmbågen lyssnar efter. Det är på grund av detta som systemet kallas acousto-magnetic, ordet “acousto” härstammar från det grekiska ordet för “att höra”. Om frekvensen som taggen svarar på plockas upp av mottagar-larmbågen går larmet.

AM föredras av

  • Varuhus
  • Kosmetikbutiker
  • Elektronikbutiker
  • Byggvaruhus

RF – Radio Frequency

RF teknologin är den vanligaste typen av EAS system och är väldigt spridd framförallt bland klädbutiker. RF använder sig av en högfrekvent signal vilket dock gör den olämplig för skydd av produkter som innehåller vätskor och/eller metall. För dessa typer av produkter är det bättre att välja AM eller EM. Både RF och AM fungerar både som enskild larmbåge upp till flera hundra på rad. RF föredras ofta av bok- och mediabutiker på grund av de helt platta etiketterna som enkelt klistras på varje produkt.

Hur fungerar det?

RF taggar är påklistringsbara etiketter eller larmbrickor som innehåller en mycket liten elektronisk krets. När den känner av en specifik frekvens – den som skickas ut av sändar-larmbågen vid butikens utgång – svarar kretsen vilket plockas upp av mottagar-larmbågen. När detta händer ljuder alarmet.

RF föredras av

  • Klädbutiker
  • Byggvaruhus
  • Supermarkets

EM – Electro Magnetic

EM teknologin är en mer nischad lösning som används framförallt av bibliotek. Systemet har fördelen att använda sig av väldigt små, smala påklistringsetiketter som kan bli avaktiverade och återaktiverade. Den diskreta säkerhetsetiketten avläses av en skanner och gör det möjligt för böcker att checkas ut vid en deaktiveringsplats och checkas in när etiketten blir återaktiverad.

EM fungerar också bra för apotek eftersom remsan tar så liten plats kan den klistras på förpackningar utan att dölja texten på dem. EM larmbågarna behöver vara minst två stycken för att fungera, men det finns ingen övre gräns för hur många man kan koppla ihop för en enskild entré.

Hur fungerar det?

Istället för att använda taggar som tas bort så använder sig EM teknologin av påklistringsetiketter som innehåller en magnetisk järnremsa. Denna remsan upptäcks av larmbågarna när någon passerar mellan dem. Den ena larmbågen agerar som sändare och den andra som mottagare.

EM föredras av

  • Bibliotek (Offentliga, universitet, skolor)
  • Bokaffärer
  • Apotek

Oavsett teknologi  så används en deaktivator vid kassan för att larma av varan innan den lämnar affären med sin nya ägare. För hårda larmbrickor måste en avtagare separera larmbrickan och nålen från din vara.

I slutändan så beror valet av teknologi framförallt på vilka sorters varor som behöver skyddas och hur bra en specifik larmbricka fungerar med en viss typ av produkter.