CONCEPT TAG

Revolutionerande mot snatteri,

bevisad att reducera svinn med 66%

[maxbutton id=”1″]

Concept Tags unika design

Den symmetriska designen med sina konvexa ytterkanter samt integrerade pin och TagHouse gör det i princip omöjligt att ta bort den utan auktoriserade verktyg. Larmbrickan passar perfekt på kläderna och ger maximal säkerhet. Det är med andra ord världens mest avancerade och säkra larmbricka.

Concept Tag är baserat på idén att vara utbytbar, återanvändbar och för engångsbruk. Den är lätt att optimera på alla nivåer för en avancerad produktion. Plaggen blir säkrade av concept taggen från produktion, transport, transit, lagerhantering och i butikerna tills de blir frisläppta av världens mest avancerade avtagare – Concept Detachern. Inbyggt RFID-chip kan fås som tillägg.

Priset på Concept tag blir troligtvis lägre än dina administrationsomkostnader för dina nuvarande larmbrickor och fungerar ihop med existerande EAS system. Ingen investering i ny teknologi är nödvändig.

VAD?

Världens säkraste larmbricka. Har en kombination av två låstekniker – magnetsik och mekanisk och står emot ett tryck på upp till 50 kg. Kan fås med AM eller RF teknologi. Kan inte öppnas med andra avtagare än Concept avtagaren, vilket betyder att alla stulna eller hemmagjorda avtagare blir obrukbara.

VARFÖR?

Med en bevisad minskning av svinn med 66 % blir Concept Tagen mer prisvärd än andra larmbrickor. Inga kompispriser kan ges, endast scannade/registrerade varor deaktiverar larmbrickan.

ÅT VEM?

Åt alla som upplever problem med svinn, både internt och externt. Genom att investera i säkrare larmbrickor reducerar du dina samlade omkostnader för svinn. En bra idé om du har flera butiker, är att börja med att introducera Concept Tagen i en av dem och sedan själv mäta skillnaden.

Våra Concept produkter

Concept avtagare

February 9, 2018

Designer tag Midi AM

February 9, 2018

Concept tag AM 50

February 9, 2018

Concept tag AM

February 9, 2018

Concept tag RF

February 9, 2018