STORE MANAGEMENT

OCCUPANCY
MANAGEMENT SYSTEM

Gör effektiva affärsbeslut med riktig intelligens

TrueView Occupancy Management Systems räknar i realtid hur många människor som för stunden befinner sig i ett på förhand utvalt utrymme.

Denna data kan integreras med ert POS system för att varna när lokalen når maxgränsen för besökare och således vara en kompletterande säkerhetslösning.

TrueView Occupancy hjälper dig schemalägga personal så ni kan upprätthålla rätt goda servicenivå beroende av besökantal.

VARFÖR VÄLJA ETT OCCUPANCY MANAGEMENT SYSTEM?

  • Håll koll på hur många som befinner sig i butiken
  • Optimera öppettider och förbättra schemaläggning av personal
  • Optimera butiksytorna så att rätt produkter hamnar på rätt plats
  • Jämför butiker från flera anläggningar
  • Säkerställ en hög servicenivå med lägsta möjliga kostnad

Har du frågor om teknik, specifikationer eller vill ha hjälp att hitta ett kamerasystem som passar dig?
Kontakta mig så hjälper jag gärna till.

Peter Wintstigen
Security Solutions Specialist

Tel: 073- 404 09 96
e-post: peter.wintstigen@gateway-security.se