[maxbutton id=”3″]

Osynlig och spårbar stöldskyddsmärkning

MärkDNA är en den nya generationen stöldskyddsmärkning som enkelt appliceras på stöldbegärliga objekt. Alla typer av objekt kan stöldmärkas och vår internationella databas ger en koppling mellan dig och dina märkta objekt. Stöldskyddsmärkningen är i princip osynlig och extremt svår att ta bort. Dina märkta värdeobjekt blir mindre attraktiva för kriminella eftersom de via din unika kod kan kopplas till ett brott. Våra avskräckande dekaler och skyltar appliceras på objekten och fastigheten för att uppmärksamma de kriminella om risken.

VAD?

 MärkDNA är en osynlig stöldmärkning som du snabbt, enkelt och kostnadseffektivt kan sätta på dina varor. Färgen målas på med en filtpenna, en liten pensel eller med sprayflaska och syns bara i UV-ljus. Varje markeringsverktyg har en unik kod som registreras i en databas. Detta gör den sökbar och möjlig att härleda till en specifik butik om den skulle upphittas hos en hälare.

VARFÖR?

Många gånger när polisen hittar en gömma med stöldgods eller misstänkt stöldgods är det oerhört svårt att bevisa från vilken butik de faktiskt kommer. Har du märkt dina varor med MärkDNA kan de genom en enkel analys fastställa vilken butik stöldgodset kommer ifrån. MärkDNA är godkänt som tillräckligt stark bevisning.

ÅT VEM?

MärkDNA kan vara intressant för många butiksinnehavare. Allt ifrån elektronikaffärer med dyra varor som enkelt försvinner från hyllorna till kosmetikaffärer där ligor går in och stjäl varor i syfte att sälja vidare. Eftersom stöldmärkningen är så pass kostnadseffektiv (en penna kan märka över 2000 produkter) är det intressant i alla branscher som har problem med framförallt organiserat snatteri.

1. Stöldskyddsmärkning

Markera dina varor med MärkDNA’t genom ett snabbt penseldrag, ett litet streck med en penna eller med hjälp av en sprayflaska. Färgen är genomskinlig och syns endast när den blir belyst med UV-lampa.

2. Dekaler

Sätt upp dom medföljande dekalerna på objekt och fastighet för att få avskräckande effekt.

3. Om något skulle hända

Om dina varor blir stulna och återfinns hos en hälare eller bland upphittat stöldgods kan du genom MärkDNA’t bevisa att varorna kommer ifrån din butik. Polisen behöver så lite som 0,25 mm av märkningen för att kunna göra analys och härleda DNA’t.

Miljövänligt

MärkDNA’t kontrollerats i utredningar av Trafikverket och TeliaSonera Skanova tillsammans med Kemikalieinspektionen och uppfyller samtliga EU-lagar och direktiv. Flertalet kommuner har i offentliga upphandlingar valt bort andra leverantörer då de anser att SmartWater MärkDNA är det mest miljö- & hälsovänliga alternativet.

Tvättäkta

Textilier är enkla att märka och håller för testtvättar som Textilhögskolan i Borås har genomfört. Olika märkmetoder finns som val antingen med en filtpenna eller med våra standardbehållare och medföljande pensel.

Polisen är med

Polisen har nationella rutiner och utrustning för att detektera och spåra SmartWater MärkDNA och rekommenderas av svensk polis och Nationellt Forensiskt Centrum, NFC (f.d. Statens Kriminaltekniska Laboratorium, SKL). Till skillnad mot andra MärkDNA är SmartWaters patenterade gröngula färg unik i polisens UV-ljus vilket ger dem det underlag som krävs för att vidta tvångsåtgärder så som att beslagta gods och gripa misstänkta.

Unika koder

Behållarens unika kod registreras på en juridisk person/organisation. På så sätt kopplas objekt till dess ägare och kriminella till brott. Den unika koden registreras i en internationell databas vilket erbjuder internationell spårbarhet. Endast 1/4 millimeter av märkningen behövs för att i en laboratorieanalys få fram den unika koden och därmed ägaren till objektet. Koderna skapas med flytande metallsalter och klarar av extrema temperaturer upp till 600° celcius. De återskapas aldrig, detta för att juridiskt hålla i en polisutredning och i domstol.